Vertalingen

 

Vertalingen

De diensten die u van mij kunt verwachten, zet ik hier op een rij:

 • Vertalingen Frans – Nederlands met specialisaties: toerisme, marketing, kunst, cultuur, sport, speelgoed, koken, ecologie, landbouw en veeteelt, werktuigbouwkunde, transport, religie, consumentenproducten, patiëntenvoorlichting
 • Vertalingen Portugees – Nederlands met specialisaties: toerisme, kunst, cultuur, sport, koken, consumentenproducten
 • Revisie ofwel 2e lezing van vertalingen Frans – Nederlands en Portugees – Nederlands
 • Klantenservice Frans – Nederlands – Frans per e-mail, telefoon, skype en post voor bestellingen bij of verkopen aan bedrijven of consumenten in Franstalige landen
 • Tekstcorrectie van Nederlandse (wetenschappelijke) publicaties

 

Vertalen is meer dan het omzetten van woorden of zinnen van de ene taal in de andere. Van te voren zoek ik op internet informatie over het te vertalen onderwerp. Dan begin ik mijn werk met zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven. Er zijn begrippen die typisch Frans of Portugees zijn of stukken die dubbelzinnig kunnen zijn. Deze markeer ik voor mezelf om er later op terug te komen. Daarna laat ik de vertaling minimaal een paar uur rusten. Ondertussen zoek ik mooie en duidelijke oplossingen voor de gemarkeerde stukken en bespreek met de opdrachtgever wat de bedoeling is van de dubbelzinnige zinnen. Er kunnen zich allerlei situaties voordoen, waardoor het van belang is met de opdrachtgever te overleggen. Fransen gebruiken bijvoorbeeld vaker de beleefdheidsvorm U, terwijl in Nederland Je/Jij gebruikelijker is. Die keuze is aan de opdrachtgever of ik geef hem/haar daarover advies. Ook is het belangrijk te weten wat de doelgroep is in verband met het taalgebruik: ouderen of jongeren, vakgenoten of consumenten/patiënten.

Na de rustpauze neem ik eerst de Nederlandse tekst door en pas waar nodig de tekst aan voor prettige leesbaarheid. Vertalen kost vaak evenveel tijd als een nieuwe tekst schrijven. In beide gevallen is het nodig enige afstand te nemen van de ruwe, eerste versie om daarna het geheel af te werken tot een mooie, definitieve tekst.

Bij technische vertalingen wil ik zoveel mogelijk afbeeldingen (tekeningen, schema’s en foto’s) bij de te vertalen tekst ontvangen. Ten slotte is een spellings checker natuurlijk een onmisbaar instrument om typefouten en onregelmatigheden uit te sluiten, voordat ik de vertaling aflever.

Kwaliteit gaat bij mij altijd vóór snelheid! Opdrachtgevers hebben er belang bij tijdig een tekst ter vertaling aan te bieden voor een goed resultaat.

Revisie of 2e lezing betreft het nakijken van het vertaalwerk van een collega vertaler. Een blinde vlek kan iedereen overkomen. En soms heeft een collega een mooie suggestie of een andere interpretatie. Dus een extra paar ogen op een vertaalde tekst is een extra kwaliteitsgarantie.

Klantenservice Franstalig kan het verschil maken bij handelscontacten over goederen en diensten met Franstalige landen. Wereldwijd mag Engels dan de belangrijkste handelstaal zijn, misverstanden kunnen snel ontstaan, zeker als Engels niet de moedertaal is van beide partijen. Per e-mail, telefoon, Skype of gewone post kan ik bemiddelen, navragen, nog eens navragen, bevestigen wat je Franse handelspartner bedoelt. Of het nu gaat om Business to Business of om verkoop aan consumenten via webshops, ik verbind en verhelder.

Tekstcorrectie Nederlands voor als je zelf geen tijd hebt om je eigen werk na te kijken.

Traductions

Voici les services que je vous propose :

 • Traductions français – néerlandais, spécialisations : tourisme, marketing, arts et culture, sports, jouets, art culinaire, écologie, agriculture et élevage, mécanique, transports, religions, produits de consommation, informations destinées aux patients.
 • Traductions portugais – néerlandais, spécialisations : tourisme, marketing, arts et culture, sports, art culinaire, produits de consommation
 • Relecture de traductions françaisnéerlandais  et portugaisnéerlandais
 • Service Clients néerlandais – français – néerlandais par courriel, par téléphone, par Skype ou par courrier pour toutes vos commandes ou ventes auprès d’entreprises ou consommateurs

Translations

The services I offer are the following:

 • Translations French – Dutch with specialties: tourism, marketing, arts and culture, sports, toys, cooking, ecology, agriculture and cattle breeding, mechanical engineering, transports, religions, consumer goods, information for patients.
 • Translations Portuguese – Dutch with specialties: tourism, marketing, arts and culture, sports, cooking, consumer goods
 • Proofreading of translations French – Dutch and Portuguese – Dutch
 • Customer Service French – Dutch – French by e-mail, phone, skype or letter

Call me

+ 31 (0) 6 27287560

 

Email me

info@papierenletters.nl