Cochius excursie

Onder leiding van de visionaire directeur P.M. Cochius werd de glasfabriek in Leerdam begin 20ste eeuw wereldberoemd.
Hij nodigde bekende kunstenaars en architecten uit om gebruiksglas te ontwerpen voor een breed publiek. Vanuit zijn theosofische overtuiging voelde hij zich als industrieel verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers:
een soort Henry Ford van Nederland. Cochius heeft zijn sporen nagelaten in Leerdam. Kinderen van 8 – 12 jaar krijgen een boekje met leuke weetjes, teken- en denkopdrachten tijdens de wandeling.

Ik neem u mee langs glaswerken van toen en nu.

Tip: Combineer deze wandeling met een fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie Leerdam/Asperen.